Bokningsportalen är kopplad mot hemsidan för att privatkunder ska kunna boka in sin bil på er verkstad. Ni på verkstaden får på detta sätt in fler bokningar och förfrågningar genom att bilägaren direkt kan boka upp sig hos er oavsett tid på dygnet plus att ni får en enkel och överskådlig bild om vad kunden vill ha hjälp med. Bokningsportalen är alltså en plattform gentemot er verkstäder kring bokningar och förfrågningar som kommer via hemsida eller kundservice.