Engine Flush 250ml

ProMeister Engine Flush 250ml

ProMeister Engine Flush är ett starkt olje-/tvättmedelsbaserat additiv som rengör motorn samt förebygger uppbyggnaden av avlagringar, vilket leder till minskad oljeförbrukning. Detta additiv förbättrar även bränsleförbrukningen, ökar motorns effektivitet samt reducerar utsläpp från bensin- och dieselmotorn. Additivet skall fyllas i varmkörd motor. Överlägset rengöringsmedel som rengör och spolar motorns alla oljekanaler. Eliminerar sot och slaggbeläggningar. Möjliggör att ny olja fungerar optimalt i motorn. Eliminerar föroreningar såsom kolavlagringar och vätskor (kondenserat vatten och bränsle). Användning: Töm hela innehållet i motorn, varmkör i 10-15 minuter, töm sen omgående motorn på olja , byt oljefiltret, fyll i ny rätt rekommenderad OEM motorolja.

Buy the product from our retailers

  • meca
  • mekonomen